Upravljanje Projektima

Konsalting u projektovanju obuhvata:

  • Izrada glavnih i idejnih projekata
  • Pripremu projekta
  • Pomoć pri nabavci materijala
  • Procenu troškova
  • Organizovanje stručnog nadzora na gradilištu