Reference - Rossmark

Za potrebe klijenta, firme Rossmark / Veolia Water realizovana su dva projekta:


Postrojenje za demineralizaciju vode Postrojenje za desalinizaciju surutke

Postrojenje za demineralizaciju vode

Naručilac: Rossmark / Veolia Water


Tip projekta: Postrojenje za demineralizaciju


Opis: Svrha ovog projekta bila je dobijanje idejnog rešenja kao i predračuna materijala i opreme neophodne za izgradnju. Postrojenje je projektovano na već postojećoj infrastrukturi i to sa ciljem povećanja kapaciteta uz minimalna ulaganja.


Paket isporučen klijentu:

  • 3D model postrojenja
  • Crteži rasporeda opreme u postrojenju
  • Crteži na kojima su prikazani svi cevovodi u postrojenju
  • Lista materijala potrebnog za izgradnju
  • Izveštaj o očekivanim troškovima i konačnoj ceni postrojenja

Povratak na reference..