Reference - Akzo Nobel

Naručilac: Акzo Nobel


Tip projekta: Postrojenje za kristalizaciju


Opis: U okviru ovog projekta pristupilo se izradi 3D modela celokupnog postrojenja kao i kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju.


Paket isporučen klijentu:

  • 3D model postrojenja
  • Izometrije svih cevovoda koji se nalaze u postrojenju
  • Celokupnu tehničku dokumentaciju
  • Listu materijala potrebnog za izgradnju postrojenja
  • Izveštaj o očekivanim troškovima i konačnoj ceni postrojenja

Povratak na reference..